“Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.”
Albert Einstein

historie  |  kde jsme dnes  | co požadujeme  |  o nás  |  pro členy  |         |

 pro členy  |         |

Pro členy

Podmínky vstupu

Členem Piksel Shareholders Association z.s. ( dále jen PSA ) se může stát každý akcionář Piksel Inc, který podá přihlášku k členství a prokáže vlastnictví akcií Piksel Inc. Spolek může přijmout za člena i ostatní osoby nebo subjekty, kteří budou mít zájem prosazovat program a cíle spolku PSA.
Vstup do spolku PSA je zdarma a výše případných dobrovolných příspěvků je zcela individuální. O vstupu do spolku rozhoduje na základě podané žádosti Výkonný výbor na svém nejbližším zasedání. Po odeslání žádosti o členství v Piksel Shareholders Association má každý zájemce 30 dnů na zaslání oficiálního výpisu, který potvrzuje vlastnictví akcií. O výpis žádejte vašeho správce akcií.
Po schválení členství v PSA vám přijdou přihlašovací údaje do sekce pro členy a potvrzení o řádném přijetí za člena PSA.

Přihláška ke vstupu do Piksel Shareholders Association:

 

Přihláška ke členství | Membership Application
Piksel Shareholders Association z.s.
Rybná 716/24, Praha 1, Czech Republic
e-mail: office@pikselclub.com

Adresa | Address

office@pikselclub.com
facebook   

This web portal is managed by Piksel Shareholders Association z.s.

© Piksel Shareholders Association z.s. 2018. All Rights Reserved