“Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.”
Albert Einstein

historie  |  kde jsme dnes  | co požadujeme  |  o nás  |  pro členy  |         |

 pro členy  |         |

 

Novinky:

Piksel oznámil vstup nového člena do Board of Directors, kterým je pan Simon Fell. https://pikselgroup.com/about/ Velice zarážející je ovšem skutečnost, že Piksel stále uvádí informaci, že členem Board of Directors je pořád pan John Honeycutt ( CTO of Discovery ), který nám písemně sdělil, že od ledna 2018 již není člen BoD Piksel. I přes náš oficiální dotaz nám paní Ruth Patterson neodpověděla a chová se jako pštros, který strká hlavu do písku. Zcela logicky se musíme obávat toho, že ve stejném duchu může Piksel uvádět celou řadu dalších zavádějících informací. Například si můžeme položit otázku, zda – li je či není pravda tento výrok, uvedený v oznámení o vstupu pana Fella do BoD „We believe his background and expertise in driving innovation in broadcast and media technologies will be extremely valuable as Piksel continues to grow .” Pokud by skutečně byla pravda, že Piksel pokračuje ve svém růstu, určitě by to byla velmi pozitivní a dobrá zpráva.

Archiv novinek

 

Historie – vzestup a pád KIT digital

Kaleil Isaza Tuzman měl možná v roce 2008 s projektem KIT digital dobrý nápad a plán. Díky prvním investorům získal kapitál a začal postupně nakupovat různé firmy více či méně již etablované na trhu v oboru internetového videa. Některé z nich jsou stále součásti dnešní struktury Piksel – například firma ioko z Anglie, kde má dnes Piksel své sídlo byla zakoupena v roce 2011 za 74 milionů USD v hotovosti plus 1,5 milionů akcií. V té době měla firma ioko obrat 54 milionů USD a celou řadu významných zákazníků. Třeba Mark Christie, dnes CTO v Piksel, byl spoluzakladatel ioko a její CEO od roku 1996. Mezi další firmy, které přes KIT digital přešly na Piksel patří třeba Polymedia, Kewego a Multicast. V sekci pro členy připravujeme zajímavou analýzu srovnání těchto klíčových firem před vstupem do KIT digital a po odstoupení Tuzmana, kdy je jeho vliv již zcela vyloučen.

Když se akcie KIT digital od září 2009 začaly obchodovat na burze NASDAQ a od ledna 2011 na Prague Stock Exchange, tak se makléři předháněli v doporučení koupit a držet jako dlouhodobou investici. Příběh bohužel neskončil žádným happyendem, ale pořádnou ostudou, velkou katastrofou a zklamáním pro akcionáře. Pád ceny v roce 2012 z 12 USD na 0,40 USD se určitě zařadil mezi smutné rekordy. KIT digital je již minulost, ovšem stále je proces CH11 veden jako otevřený a nikdo pořádně neví v jakém je dnes stavu a kdy bude řízení CH11 ukončeno a uzavřeno.

Zdravé a bonitní jádro KIT digital, které tvořily již výše jmenované firmy, přešlo po soudem schválené reorganizaci v roce 2013 na Piksel Inc. Tuzman byl v roce 2015 za podvodná jednání v KIT digital, kterých se měl dopustit do konce roku 2011 zatčen a má za sebou několik měsíců vazby v kolumbijském vězení. Pak byl převezen do USA, kde byl s elektronickým náramkem v domácím vězení. Nyní stojí před soudem a na jaře 2018 se očekává vynesení rozsudku. Bude pravděpodobně odsouzen a stráví mnoho let ve vězení. Možná je to pro nás morální satisfakce, ale investice nám to nezachrání a ani nevrátí.
Vrchol, který předcházel mohutnému pádu, zažil KIT digital v prosinci 2011, kdy se cena akcie dostala nad 12 USD a tržní kapitalizace firmy byla přes 700 milionů USD. Na jaře 2012 se Tuzman a další členové vrcholného vedení rozhodli z firmy odejít a tím se začala psát smutná a pro nás investory tragická historie.

Bohužel tento smutný příběh přes všechny možné naděje, vize a velkorysé plány neskončil ani rokem 2017 a otázka je, co reálného může pro nás akcionáře Pikselu přinést rok 2018.

Turzman a Koblitz, Praha 2011

K. I. Tuzman a P. Koblic, Praha 2011

Turzman vstup na Nasdaq

K. I. Tuzman vstup na Nasdaq

Centrála KIT digital Praha CZ

Pád akcie

Pád akcie

Stručný popis hlavních událostí od jara 2012 do vzniku Piksel Inc.

Po personálních turbulencích, odchodu Tuzmana a jeho týmu pryč z firmy a po zprávách o problémech KIT digital padá na jaře 2012 cena akcie ze svého vrcholu 12 USD na 3 USD.

Nový interim CEO Barak Bar Cohen, který vystřídal K.I. Tuzmana vyhlašuje v květnu 2012 zásadní revizi pro výhled obratu. Z původního plánu, který byl stanoven na úrovni 320 milionů USD vyhlašuje Cohen snížení na novou úroveň „jen“ 250 milionů USD.

Poznámka: zde je nutné si připomenout, že skupina PSG počítala ve svém plánu na rok 2013 pouze s obratem 120 milionů USD. I naprostý investiční laik si musí položit otázku, proč je zde tak obrovský rozdíl, který vyjádřeno absolutním číslem je neuvěřitelných 130 milionů USD. Kam zmizela činnost a produkce, která generovala tento rozdíl v obratech. Je vůbec možné a reálně představitelné, že machinace s navyšováním obratů za fiktivní SW licence co prováděl Tuzman mohly mít tak obří rozměry? Nebo v opačném případě že se Barak Bar Cohen zcela a fatálně spletl, když vyhlašoval revidovaný obrat 250 milionů USD. Více najdete v sekci pro členy.

V květnu 2012 vstupuje do KIT digital nový akcionář Peter Heiland prostřednictvím svých investičních fondů JEC Capital a během měsíce získává podíl 8 % .

To byla určitě naděje a dobrá zpráva, když následně s dalším významným akcionářem S. Hamotem začali rychle měnit personální obsazení správní rady, dosadili tam své reprezentanty a deklarovali zájem KIT digital zachránit. Sám Heiland se stává interim CEO a Fabrice Hamaide CFO.

Tato naděje zcela zhasla, když nám vedení KIT digital již v čele s Heilandem zasadilo v listopadu 2012 tvrdou ránu a vydalo prohlášení o podvodech v účetnictví, naznačilo možný bankrot firmy a pro investory vydalo toto upozornění: „Investoři by se již neměli opírat o dříve vydané finanční výkazy a žádné další zprávy o výsledcích za období 2009 až 2Q 2012, nebo doposud vydané prognózy a odhady na budoucí období.“ Zpráva zde

Následně druhý den akcie padla na své historické minimum 0,50 USD.
Poznámka: zde je nutné zmínit poněkud zvláštní a z dnešního pohledu jednu minimálně zarážející okolnost. Dva členové skupiny PSG Plan suport group (Prescott Capital Management – dále jen Prescott a holandská nadace Stichting Bewaarder Ratio Capital Partners – dále jen Ratio ), kteří pak v dubnu 2013 podali spolu s Heilandem při vstupu do CH11 plán na záchranu firmy a nyní patří do skupiny majoritních vlastníků Piksel Inc. zakoupili všechny své akcie KIT digital až po tomto pádu.

Prescott objem 9,8 % – 5 580 127 akcií za cenu 3 023 155 USD (0,54 USD/kus), zdroj SEC report

Ratio 3,5 % – 2 014 865 akcií. Zde se cena nikdy neuvedla, ale odhadujeme rozpětí 0,35–0,50 USD za jednu akcii.

Zcela logicky zde vyplývá otázka. Bylo následné spojení JEC Capital, Prescott a Ratio do „nezávislé“ skupiny PSG skutečně jen dílem náhody a okolností a nebo se mohlo jednat o nějakou formu dobře připraveného plánu. V tomto kontextu bude dobré si připomenout otevřený dopis Tuzmana, který publikoval 11.2.2013 ještě před vstupem KIT digital do CH1. Vyjadřuje veřejně své domněnky, že se Heiland ze své insider pozice pokusí v plánovaném bankrotu firmu KIT digital ovládnout přes spřátelené entity a nastrčené loutky. Více informací z našeho šetření o skupině PSG, propojení na Circle Holding Netherlands B.V. jako zakladatele třetího člena PSG nadace Ratio a další společné aktivity JEC + Ratio jsou k dispozici v sekci pro členy.

V rychlém časovém sledu se následně ukončilo obchodování na Prague Stock Exchange a z NASDAQ přešlo obchodování na trh OTC, kde v červenci 2013 definitivně končí.

Další rána pro trh a akcionáře na straně jedné, ale možná i další naděje na straně druhé přišla v dubnu 2013, kdy interim CEO P. Heiland vyhlásil vstup do CH11( tak jak to odhadoval Tuzman ) a spolu s již výše uvedenými partnery Prescott a Ratio představily společně plán na záchranu firmy a našich investic. Tento plán počítal s tím, že se vytvoří nový reorganizovaný subjekt s názvem Piksel Inc., který převezme zdravá aktiva KIT digital a bude v podnikatelské činnosti dál pokračovat. Předložený finanční plán do roku 2015 nabídl velmi solidní ekonomickou prognózu a celá řada investorů se právě na základě tohoto plánu rozhodovala, zdali ho během hlasování podpoří či nikoliv a následně zdali vstoupí do Piksel nebo ne. Zde si připomeneme klíčové parametry plánu pro roky 2013–2015:

2013
Forecast
2014
Forecast
2015
Forecast
Total Revenue (USD) 120 465 550 130 595 271 145 801 954
Gross Margin 33% 33% 33%
Income from EBITDA (USD) 6 359 543 8 323 737 10 458 156
EBITDA Margin 5% 6% 7%
Net income (After Tax USD) 2 409 788 4 345 071 6 569 629

Dokonce dokument DOC 174 vedený v řízení CH11 uvádí, že obrat z jádrových firme ioko, Polymedia, Kewego a Multicast byl v roce 2012 ve výši 135 milionů USD. Jako další důkazní podporu, že skupina PSG nám nabídla skutečně velice nádherné a krásné vize a plány je možné zmínit vyjádření, které vydal F. Hamaide CFO

„We are extremely excited to commence the formal reorganization process. Without impacting our operating subsidiaries, the Company has prepared a process that is fair to all stakeholders and contemplates an accelerated timeline that will allow the Company to quickly emerge with a strong balance sheet, no debt, and a product and services platform that is built for profitable growth.“

Tento plán jasně deklaroval, že Piksel bude zdravá, dynamická firma, schopná generovat rostoucí tržby a pozitivní cashflow a díky reorganizaci bude bez jakýchkoliv dluhů a zatížení z minulosti. To následně Heiland v různých tiskových zprávách potvrdil.

V sekci pro členy bude v nejlbližší době připraven rozbor a porovnání plánu se stávajícím stavem na základě všech dostupných informací, které Piksel Shareholders Association získala.

Cena a daň za tuto novou a další naději nebyla vůbec malá a bylo na každém akcionáři, jestli ji přijme nebo odmítne a nechá pak akcie KIT digital nenávratně propadnout.

Za transfer akcie KIT digital na Piksel musel každý akcionář zaplatit cenu 0,205 USD což v celkovém objemu dělalo cca 12 milionů USD.

Muselo se akceptovat masivní ředění podílů, kdy skupina JEC, Prescott a Ratio z původního balíku 21 % v KIT digital získala v Piksel 3krát větší podíl, cca 65 %, a díky tomu firmu zcela ovládá.

V tomto roce 2018 je to již 5 let co byl konkurzním soudem schválen plán skupiny PSG (Plan support group) a vznikl reorganizovaný KIT digital s novým názvem Piksel Inc.

Skupina PSG – Plan suport grup je tvořená:

 • Peter Heiland a Michael Torok – JEC Capital Partners LLC, USA
  původní podíl v KITD 8,0 %
  www.jeccapital.com webové stránky jsou trvale mimo provoz
 • Phil Frohlich – Prescott Group Capital Management LLC USA
  původní podíl v KITD 9,8 %
  www.prescottcapital.com
 • E.A. Kuijl a G.B. Oldekamp – Nadace Stichting Bewaarder Ratio Capital Partners , Nizozemí,
  dnes Bart Kool – Gralko B.V. Nizozemí
  původní podíl v KITD 3,5 %
  www.gralko.nl a www.ratiocapital.nl webové stránky jsou trvale mimo provoz.

Poznámka: nadace Stichting Bewaarder Ratio Capital Partners byla založena 6.9. 2011 a jejím zřizovatelem je Circle Holding Netherland B.V. V rozmezí pouze několika dnů byla krátce před tím dne 23.8.2011 zřízena firma Gralko B.V. kde jednatel a 100 % vlastník je Bart Kool

Piksel Inc, se hned v září 2013 poprvé a velmi velkoryse presentuje na veletrhu IBC v Amsterdamu. Každý akcionář, který do tohoto projektu vložil své další finanční prostředky a především novou naději tak věřil, že firma bude naplňovat svůj plán a jednoho dne se buďto vrátí zpět na burzu a nebo bude převzata (acquired). Ani jedna z těchto variant se bohužel do dnešního dne nenaplnila. Piksel Inc. má stále registraci v USA ve státě Delaware a korporátní vedení přesunul do menšího města York v Anglii.

Foto: Veletrh IBC Amsterdam Holandsko

Veletrh IBC

Kde jsme dnes v roce 2018

Ne každý si umí představit ten pocit bezmocnosti, když vložíte někam své finanční prostředky spojené s individuální a osobitou emocí a nejen, že nemáte možnost vývoj svých investic ovlivňovat (to může být druhotné), ale ani pořádně nevíte, jak jsou vaše investice spravovány. Jaké jsou skutečné hospodářské výsledky ve firmě, kterou fakticky jako její spolumajitel – akcionář spoluvlastníte. Ale to zcela nejzásadnější a nejdůležitější co každého zajímá je skutečnost, zdali se vývoj odehrává tak, jak bylo plánováno. V letošním roce je to 5 let co žijeme s příběhem Piksel ve stavu zvláštního režimu, kdy vedení Piksel stále a dokola opakuje, že nemusí vydávat pro akcionáře žádné informace a odvolává se na režim privátní firmy. Toto nám vedení Piksel opět oznámilo ve svém posledním dopise pro akcionáře z 8. února 2018 (link zde). Ovšem i právo státu Delaware pamatuje na práva minoritních akcionářů. Je ovšem nutné přesně definovat požadavky a podložit je správnými podklady a argumenty. V tomto směru musíme kooperovat s americkou právní kanceláří, která se na toto téma specializuje. Je zcela evidentní, že osamocení jednotlivý akcionáři nemají proti této bariéře šanci jakkoliv uspět a proto je nutné vytvořit silnou protiváhu pro majoritní vlastníky a uvědomit si, že my všichni minoritní akcionáři máme společný podíl cca 35 %.

 • Za celou dobu existence komunikoval Piksel s minoritními akcionáři pouze publikováním tří veřejných dopisů – letter to shareholders, které jsou velice obecné a abstraktní. Asi to není úplná náhoda, že poslední v pořadí již čtvrtý dopis pro akcionáře byl uveřejněný nyní a má datum 8.2.2018. Analýza a naše závěry budou v krátkém čase uveřejněné v sekci pro členy.
 • Již evidujeme informace, že vedení Piksel vůbec nereaguje na individuální žádosti o NDA a poskytnutí ekonomických informací.
 • Z různých veřejných a neveřejných zdrojů jsme sestavili pravděpodobný ekonomický stav, v kterém se může dnes Piksel nacházet. Bohužel vše nasvědčuje tomu, že principiálně všechny klíčové finanční ukazatelé jdou ve veskrze negativním a zcela opačném směru než ve schváleném plánu reorganizace. To vše uprostřed jednoho z nejstabilnějšího globálního ekonomického růstu v novodobé historii. Detailní analýza bude připravena již brzy v sekci pro členy.
 • Jeden z oficiálních pramenů zveřejnil dokumenty zástavních práv, které si skupina PSG zřídila jako záruku za své půjčky. Z dokumentů plyne, že toto zástavní právo bylo zřízeno na klíčovou dceřinou firmu Piksel Ltd. Komentář a možné scénáře, které z tohoto aktu plynou, jsou v sekci pro členy.
 • Piksel v posledním hlášení SEC z ledna 2014 deklaruje pouze 128 kmenových akcionářů (record holders), kteří jsou registrováni u Continental, a tím pádem nemá povinnost předkládat výsledky a informace na SEC. Minimální počet dle zákona je 300 kmenových akcionářů. Skutečnost je ovšem zcela jiná. Piksel má dle našich odhadů pravděpodobně i víc než tisíc akcionářů z celého světa. Tyto akcie jsou evidované přes různé bankovní subjekty u makléřských firem a jejich držitelé platí ročně nemalé administrativní poplatky. Umíte si představit stav, kdy by jen relativně malá skupina 172 akcionářů zažádala o převod svých akcií pod správu Continental a stali se kmenovými akcionáři? Určitě by firmě narostly náklady se správou reportů SEC, ale Piksel by byl zcela transparentní. V sekci pro členy připravíme metodické pokyny jak se dá tento transfer uskutečnit za podpory Piksel Shareholders Association a naší partnerské právní kanceláře v USA.
 • Piksel se zcela stáhnul z aktivní propagace na prestižních veletrzích a pronajímá si pouze hotelové apartmá pro případná jednání. I když se jedná bezpochyby o značné finanční úspory je nutné si položit otázku, zdali je to správný směr pro tolik potřebný růst. Bylo by určitě zajímavé vidět, kolik nových zákazníků Piksel od svého vzniku doopravdy získal. Významní zákazníci Piksel uvedení na webových stránkách pocházejí skoro ve všech případech z éry KIT digital. Buďto je KIT digital získal sám svojí aktivní obchodní politikou a nebo byly již součástí zákaznického portfolia získaných firem jako ioko, Polymedia, Kewego a Multicast.
 • Frekvence firemních tiskových prohlášení se od léta 2017 do konce roku 2017 výrazně zpomalila až zastavila a o jejich obsahu a významnosti si může každý udělat obrázek sám. Musíme na druhé straně konstatovat, že frekvence nových příspěvků v tomto roce je již lepší, ovšem opět je důležité se podívat na obsah PR sdělení.
 • Veřejné světové odborné portály přestaly psát o Piksel jako o významném hráči v oboru a zmizela hodnocení i vnímání trhu, že se jedná o pozici významného hráče nebo dokonce lídra v oboru internetového videa.
 • Trvalým zkoumáním a sledováním firmy od jejího vzniku a ze všech dostupných informací, které naše asociace má je možné konstatovat, že strategie firmy se v pětiletém kontextu času jeví jako velmi chaotická. Firemní strategie byla v jednu dobu stanovena směrem k vývoji produktu, na rozdíl od dominantního podílu služeb. Je to celkem logické, protože trh hodnotí produktové společnosti násobně ve srovnání se servisními. Bohužel to zatím nevypadá, že by některý z prezentovaných produktů trh nějak zaujal a byl uvolněn v použitelné podobě, která není pouze konceptem nebo vývojovým polotovarem.
 • V roce 2017 se Piksel prezentoval novými webovými stránkami, zavádí brand „pikselgroup“ a vypadá to, že se opět vrací k prezentaci a důrazu na obecné IT služby. Proč tento vývoj a na co je to reakce? Ať si každý odpoví sám, ale logicky to lze vnímat jako neúspěch při hledání „produktu“ a snaha získat tržby kde se dá na úkor investic do dříve deklarovaných jádrových aktivit v oblasti OTT videa. Rozbor a popis této nové struktury uvádí R. Tillmann v posledním dopise pro akcionáře z 8.2.2018.
 • Z pohledu personálního upozorníme v této veřejně dostupné části jen na některé změny
  • Peter Heiland, hlavní postava reorganizace a největší akcionář Piksel odešel v roce 2017 z pozice interim CEO (4 roky v pozici „interim“…) a nyní oficiálně působí již jen jako člen správní rady.
  • Ralf Tillmann se stal v roce 2017 novým interim CEO.
  • Fabrice Hamaide, CFO a taktéž důležitá postava reorganizace odešel pryč v roce 2017.
  • Kevin Joyce, CSO, šéf strategie, dle našich informací a firemních stránek taktéž ukončil své působení v Pikselu. Zde máme určité pochybnosti, zdali se náhodou nemýlíme. Proto jsme K. Joyce několikrát oslovili s dotazem přes jeho LinkedIn profil a přestože byly vzkazy přečtené, bohužel K. Joyce nereagoval.
 • Původní C-level management se v podstatě ztenčil na naprosté minimum: interim CEO, CTO a General Counsel. Je to cesta k vyšší efektivitě nebo to má jiné důvody z oblasti ekonomických úspor?
 • V sekci pro členy se budeme detailně zabývat jednotlivými případy, kdy se po odchodu Tuzmana začaly oddělovat a likvidovat původní dceřiné firmy jako například SEZMI Corp, Megahertz, Kickapps a jak skončily pompézně vyhlášené žaloby na Visual Unity Tomáš Petrů a Content Solution Petra Stránského. Domníváme se, že dle všech dostupných informací, které máme k dispozici, je celá řada operací a transakcí velice netransparentních a budeme důrazně žádat vedení Piksel o stanovisko a vyjasnění.
 • Jediná šance, jak můžeme konvertovat akci Piksel Inc na finanční hotovost je buďto
  • Opětovný vstup na burzu a možnost volného a svobodného obchodu.
  • Prodej firmy a vyplacení podílu z prodeje v poměru k počtu držených akcií buďto hotovostí nebo jiným aktivem.
 • Pravděpodobně vše nasvědčuje tomu, že neexistují žádné konkrétní nabídky na převzetí firmy a případná snaha vstupu na burzu není vzhledem k ekonomickým výsledkům asi reálná.
 • Zcela logicky toto je jednoznačné očekávání každého minoritního investora, který vložil do projektu Piksel Inc. v roce 2013 důvěru a další finance a nyní v roce 2018 po 5ti letech přišel čas, aby skupina PSG, která plán předložila a firmu plně ovládá předložila účet a podrobnou bilanci.

Co požadujeme pro skupinu členů Piksel Shareholders Association

Vážení majoritní vlastníci a hlavní akcionáři Piksel Inc. 

Vážení členové správní rady a výkonného managementu

Po pěti letech už nelze zavírat oči nad tím, že podle všech našich dostupných informací, které máme z různých zdrojů k dispozici (a jsme schopni je plně obhájit) je nyní Piksel v ekonomickém stavu, který se zásadně rozchází s plánem, který jste nám předložili a na základě kterého jste od nás dostali důvěru.

Po soudem schválené reorganizaci začínal Piksel Inc s velkým potenciálem a s velkým darem, který získal.

 • Osvobození od negativních dopadů finančních machinací Tuzmana v procesu CH11.
 • Vklady 12 milionů USD od původních akcionářů a dalších 12 milionů od vaší skupiny PSG na úhradu dluhů a závazků KIT digital.
 • Fantastická základna vysoce erudovaných a zdatných odborníků, jejichž historie směřuje až k samým začátkům oboru kde Piksel působí. Vždyť takový Mark Christie dnes CTO zakládal ioko už v roce 1996, kdy celá řada lidí ani nevěděla co je internet.
 • Portfolio zákazníků, kteří patří k těm největším špičkám této planety a ovlivňuji životy miliard lidí.

I když se váš plán zcela rozcházel s deklarovaným objemem již revidovaného obratu co přednesl v květnu 2012 CEO Bark Bar Cohen ve výši 250 milionů USD a nabídli jste nám ve vašem plánu pro rok 2013 „jen“ 120 milionů USD s vizí meziročního růstu, řekli jsme OK, fajn. V té době nikdo neřešil PROČ, JAK a KDE je vlastně ten rozdíl 130 milionů USD a kam zmizel, nebo kam se ztratil. Nabídli jste nám budoucnost a naději a to mělo pro nás velkou cenu a hodnotu. Nikdo neřešil, KDE se objevil Prescott a Ratio, PROČ nakoupili tyto firmy své akcie až po totálním pádu akcie a pak se stali členy PSG a zcela jste společně ovládli Piksel. Nikdo neřešil proč se NIKDY žádný zástupce nadace Ratio a následně Gralko B.V. nikdy neobjevil v žádné pozici ve vedení firmy ani v Boardu. Nikomu nepřišlo zvláštní, že třetím partnerem PSG je zrovna nadace, která byla zřízená Circle Holding Netherland B.V firmou působící v mnoha daňových rájích. Nikdo se pravděpodobně nevěnoval otázce kam de facto zmizela v létě 2012 firma SEZMI a proč její patenty (údajně zcela bezcenné) za zcela netransparentních okolností byly převedené do Panamy odkud je pak získává gigantická mexická skupina Grupo Salinas. Nemůžeme věřit, že to bylo dílo Tuzmana, který v té době již dávno v KIT nepůsobil. Navíc máme k této kauze čerstvé informace, které budou rychle analyzovány a následně publikovány. A takto může poukázat na další kauzy a otázky.

Piksel měl být dle vašeho plánu a slibů zdravou, silnou a v oboru zcela respektovanou firmou, která dokáže tvořit kladný hospodářský výsledek, nebude mít žádné dluhy a úvěry a může být zajímavá pro její prodej nebo opětovný vstup na burzu. Proč – po pěti letech – tomu tak není ?

Máme zcela legitimní nárok se domnívat, že vedení firmy není buďto zcela kompetentní k zastávání tak klíčových pozic a nebo s námi nehraje fair play.

Je pěkné, že nám ve vašich otevřených dopisech sdělujete, jak je vlastně vše dobré a pozitivní a jak celý tým skvěle pracuje. Určitě se to celé krásně čte, ovšem nezapomeňte, že je to již 5 let co nám předkládáte tuto rétoriku, kterou budeme chtít podložit faktickými ekonomickými ukazateli. Jinak jsou to jen krásně napsaná slova a PR fráze. Každá podnikatelská činnost je a musí být jasně měřitelná a k tomuto účelu musí mít Piksel auditované účetní a ekonomické bilance.

Pokud byl jednou v roce 2013 v procesu CH11 předložen určitý plán na základě kterého bylo od nás původních akcionářů KIT digital vybráno přes 12 000 000 USD je zcela logické a pochopitelné, že musí přijít okamžik, kdy se budou předkládat účty a začne se tvrdě a nekompromisně bilancovat. Ten kdo plán vytvořil je za něj plně odpovědný a musí nést s tím spojené veškeré důsledky a konsekvence. P. Heiland, hlavní osoba celé transformace z KIT na Piksel je bezpochyby velice zdatný finanční expert, který má za sebou úspěšnou kariéru. O to víc určitě musí chápat, že krásné a pozitivní slovní výroky mají jen krátkodobý účnek pro naplnění a udržení důvěry. Jen tvrdá a pravdivá ekonomická data jsou tím jasným a neodiskutovatelným údajem, zdali se plány a vize skutečně plní a nebo jsou to jen prázdná slova a nepravdivá či záměrně zavádějící tvrzení.

Přijměte prosím vaší plnou odpovědnost vůči další skupině minoritních akcionářů, která Vám svěřila důvěru a finanční prostředky a tvoří svým podílem cca 35 % protiváhu vašemu dominantnímu postavení. Respektujte prosím, že ve firmě Piksel Inc nejste jediní majitelé a akcionáři.

Naše konkrétní požadavky mají 5 bodů:

 1. Předložení pravdivého a skutečného obrazu o stávajícím stavu firmy a předložení auditovaných výsledků za roky 2013; 2014; 2015; 2016 a po ukončené závěrce i rok 2017, včetně plánu na rok 2018.
 2. Představení strategického plánu na další 3 roky.
 3. Podání informace o konání nejbližší Valné hromady a předložení zápisů z doposud konaných VH.
 4. Vysvětlení netransparentních a nereportovaných odprodejů a likvidací dceřiných firem v průběhu CH11a do 01/2014 kdy měl KIT digital a Piksel Inc povinnost reportů SEC
 5. Vysvětlení drastických poklesů tržeb a aktivit na největším trhu v oblasti videa, kterým jsou USA, včetně nepříjemných souvislostí a spekulací v souvislosti s nepodařeným aktivistickým nájezdem dvou nejvýznamnějších členů PSG a akcionářů Piksel Inc. JEC Capital a Stichting Bewaarder Ratio Capital Partners na konkurenční společnost Synacor v roce 2013–2015.

Věřte, že si nepřejeme nic jiného, než že se ve všech našich úvahách zcela zásadně mýlíme, celé je to jen nějaký špatný sen a Piksel je fantastická a zdravá firma s velkým potenciálem, bez nových dluhů a půjček, která perfektně plní všechny ekonomické plány, které nám byly v roce 2013 předložené. Pokud měl být v roce 2015 obrat firmy 145,8 milionů USD s plánovaným meziročním nárůstem podle vašich prognóz cca 10%, tak zcela logicky bychom měli očekávat, že v roce 2017 byl dosažený obrat cca 176 milionů USD včetně kladného zisku, pozitivního cash flow a samozřejmě bez nových dluhů a půjček. Ralf Tillmann nám ve svém posledním sdělení z 8.2.2018 říká, že rok 2017 byl důležitý z pohledu nějaké reorganizace. Na to můžeme zareagovat vážený pane Tillmanne jen otázkou. Kolikátá reorganizace je to od vzniku Piksel v roce 2013 a můžete potvrdit, či vyvrátit, že Piksel plní své ekonomické plány a prognózy z roku 2013 na základě kterých dostal důvěru od ostatních akcionářů?

Hluboce si vážíme všech pracovníků firmy, kteří každý den určitě odvádí perfektně svojí práci, snaží se vytvářet hodnoty, mají své pracovní kolektivy, rodiny a své privátní životy. Vážíme si všech, kteří zvládli různé změny majetkových struktur a velké nejistoty, která se nad firmou vznášela především během bankrotu CH11.

Ale i my akcionáři a spolumajitelé, kteří vložili do tohoto projektu své finanční prostředky a naděje máme svá práva a o ty se právě v tomto roce kdy máme 5 let Piksel hlásíme a hlásit budeme.

Výkonný výbor

Turzman a Koblitz, Praha 2011  Turzman vstup na Nasdaq      Pád akcie

O nás

Piksel Shareholders Association z.s. byl založena v České Republice

Registrace spolku je vedená u Městského soudu Praha pod číslem 06761968.

Adresa spolku: Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Oficiální e-mail adresa: office@pikselclub.com

Oficiální webová stránka: www.pikselclub.com

Poslání a účel PSA je naplňován zejména prostřednictvím:

 • Vzájemná výměna informací mezi akcionáři a správa portálu www.pikselclub.com
 • Komunikace s vedením společnosti Piksel Inc a majoritními akcionáři
 • Kontrola a ochrana investic členů spolku
 • Komunikace s odbornou i laickou veřejností a styk s médii
 • Delegování společných zástupců na Valnou hromadu Piksel Inc
 • Zajištění právních služeb pro členy spolku
 • Provádění odborných analýz
 • Piksel Shareholders Association může spolupracovat a být členem partnerských organizací a spolků
 • Vrcholným orgánem spolku je Výkonný výbor

Členem spolku PSA se může stát každý akcionář Piksel Inc, který podá přihlášku k členství a prokáže vlastnictví akcií Piksel Inc. Spolek může přijmout za člena i ostatní osoby nebo subjekty, kteří budou mít zájem prosazovat program spolku PSA

Vstup do spolku PSA je zdarma výše případných dobrovolných příspěvků je zcela individuální. O vstupu do spolku rozhoduje na základě podané žádosti Výkonný výbor na svém nejbližším zasedání.

Podmínky vstupu do Piksel Shareholders Association jsou uvedeny v sekci PRO ČLENY.

Výkonný výbor

office@pikselclub.com
facebook   

This web portal is managed by Piksel Shareholders Association z.s.

© Piksel Shareholders Association z.s. 2018. All Rights Reserved